Prečo práve V-MAX spol. s r.o.

 • Obnovou panelových domov sa zaoberáme od roku 2001
 • Pracujeme iba s vysoko kvalitnými materiálmi certifikovanými v jednotlvých systémových riešeniach Caparol, BAUMIT,
 • Naši pracovníci majú v obore dlhodobé skúsenosti, sú to kmeňoví zamestnanci
 • Pracujeme výhradne podľa európskej certifikácie ETA
 • Sme držiteľom Licencie na vykonávanie tepelnoizolačných systémov Caparol, BAUMIT,
 • Zavádzame systém riadenia ISO
 • Kvalitné materiály, ich vzájomné systémové riešenie a správna aplikácia sú nevyhnutným predpokladom správneho zateplenia a tým Vašej spokojnosti
 • Pracujeme rýchlo, presne, spoľahlivo k spokojnosti zákazníka
 • Pomôžeme s prípravou žiadostí o štátnu dotáciu na odstránenie systémových porúch
 • Kvalita odpovedajúca všetkým legislatívnym a stavebným požiadavkám európskych štandardov
 • Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou

Bezplatne a nezáväzne

 • Odborné poradenstvo a technická konzultácia
 • Finančné poradenstvo
 • Spracovanie cenového návrhu
 • Servisná kontrola výrobcom v priebehu realizácie
 • K jednotlivým realizáciam pristupujeme individuálne a navrhujeme optimálne riešenie, ako po stránke stavebnej, tak i finančnej pre každý dom.
 • Ak spojíte skúsenosti s kvalitou materiálov, vznikne Vám záruka dobre prevedenej práce, pod ktorú sa ako firma podpisujeme minimálne na 60 mesiacov
Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať, kedykoľvek je to potrebné.

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.
Kontakt